Curs teoretic si practic in vederea obtinerii calificarii pilot tandem aeronave ultrausoare clasa parapanta

Stimati colegi,

In urma solicitarilor sosite din teritoriu, avand in vedere numarul ridicat de solicitanti AZLR va organiza incepand cu luna august 2016  un curs in vederea obtinerii calificarii de Pilot Tandem aeronave ultrausoare nemotorizate clasa parapanta.
Acest curs este destinat pilotilor posesori ai licentei de pilot aeronave ultrausoare nemotorizate in termen de valabilitate si se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aeronautice in vigoare.
Conditiile de eligibilitate sunt cele stipulate in OM 630/2007 RACR-LPAN AUN 2105-2110 plus , aviz psihologic, de la un cabinet de specialitate (din care sa reiasa ca persoana este apta d.p.d.v. psihologic sa desfasoare activitati aeronautice cu terti) sau certifical medical  aeronautic, clasa 2,  iar admisibilitatea solicitantilor in curs se va face in urma obtinerii unui procentaj de minim 75% la examinarea teoretica si practica specifica conform nivelului PARA PRO 4

Pentru examinarea teoretica de admitere la curs, bibliografia este constituita din: seturile de intrebari afisate pe siteul www.azlr.ro, Codul Aerian al Romaniei ( cu modificarile si adaugirile ulterioare, OM630.2007 RACR LPAN AUN, RACR RA- Regulile Aerului ( sectiunea corespunzatoare zborului VFR) RACR REAC, HG912/2010 ( cu modificarile si adaugirile ulterioare), Manual de navigatie Aeroclubul Romaniei           ( probleme generale , terminologie si chestiuni legate de zborul VFR), Manual de Meteorologie, Aeroclubul Romaniei  si  PARA PRO.

Examinarea teoretica cuprinzand 80 de intrebari grila cat si un test cu 3 intrebari cu raspunsuri deschise ce vor testa capacitatea de exprimare orala si in scris a candidatiilor se va desfasura la sediul Biroului de Licente al AZLR str. Andrei Muresanu nr.9
La examinarea practica candidatii vor avea asupra lor echipamentul necesar zborului, carnetul de zbor, completat la zi, cu competentele practice necesare nivelului PARA PRO  4,  si vor demonstra aceste abilitati atat la sol cat si in zbor. Examinarea practica se va desfasura conform procedurilor de examinare stipulate in decizia nr.19/2014 si procedurilor aprobate ale cursului

Candidatii care nu vor indeplini la data de 19.08.2016, conditiile stipulate in procedura de desfasurare a programului de pregatire, mentionate mai sus nu vor putea sustine examinarea teoretica si practica

Cursul se va desfasura pe  module astfel:
- in perioada 21 -25 august  2016 la Sibiu, examenul de admitere la curs  partea teoretica si practica , la sol si in zbor;
- in perioada  octombrie- noiembrie 2016 la Sibiu, la o data ce va fi anuntata ulterior , in functie de disponibilitatea lectorilor un modulul teoretic , ce va cuprinde disciplinele conform OM 630/2007 plus metodologia zborului in tandem;
- dupa finalizarea modulului teoretic elevii cursanti isi vor alege in teritoriu o scoala sau un instructor cu care vor parcurge instruirea practica astfel incat sa fie indeplinite conditiile si nivelul necesar de pregatire practica in zborul cu parapanta in tandem, conform legii.  Instructorul cu care elevii cursanti, au parcurs programul practic de antrenare la sol si in zbor, vor inregistra activitatea de pregatire sustinuta in documentele oficiale,( respectiv registrul zilnic de zbor si carnetul elevului cursant) urmand ca la finalizarea pregatirii sa elibereze elevului cursant fisa de pregatire practica la sol si in zbor (Anexa 3 RACR-LPAN –AUN) care sa ateste numarul de ore de pregatire practica efectuate de catre acesta;

- un modul practic centralizat, stabilit de comun acord in functie de finalizarea pregatirii practice in teritoriu,  unde cursanti care au finalizat pregatirea in teritoriu  vor parcurge intr-un weekend impreuna cu instructorii cursului un program de pregatire practica,final astfel incat sa se asigure nivelul minim necesar la partea de  proceduri practice pentru zborul in tandem ;
- se vor organiza 3 sesiuni ( examinare si 2 reexaminari) teoretice si practice a elevilor cursanti in vederea obtinerii calificarii de pilot tandem clasa parapanta la date stabilite de comun acord cu examinatorii cursului in functie de datele de finalizare ale pregatirii practice la sol si in zbor desfasurate in teritoriu..

Costul modulelor cursului pentru obtinerea calificarii de pilot tandem aeronave ultrausoare nemotorizate, efectuate de catre AZLR, sunt cele aprobate de  Adunarea Generala a asociatiei (www.azlr.ro)

Organizatorii, vor pune la dispozitie,  examinatorii, lectorii, spatiu pentru desfasurarea cursului in conditii legale, informatiile si materialele didactice necesare, precum si materialele necesare desfasurarii examinarilor in conditiile legii.

Examinatorii delegati de catre AZLR pentru admiterea candidatilor in curs vor fi alesi dintre instructorii si examinatorii cu licenta valabila la data inceperii cursului, care si-au exprimat disponibilitatea pentru participare la acest program.

Examinatorii delegati de catre AZLR  in vederea finalizarii cursului si a obtinerii calificarilor solicitate in domeniul aeronavelor ultrasoare nemotorizate vor fi cei din lista aprobata a examinatorilor disponibila pe site-ul AZLR.

Dosarele solicitantilor vor cuprinde cerere de intentie,  aviz psihologic  sau examen medical clasa 2, copie dupa licenta de pilot in termen de valabilitate, declaratie medicala ( anexa1), copii IPPICard, CI, copie carnet de zbor, conforma cu originalul, copie dupa dovada de achitare a  taxei de examinare (450 lei virati in contul AZLR, cont virament: RO41 RNCB 0227069994100001 BCR Sibiu) si se vor trimite postal pe adresa : AZLR, str. Tipografilor nr.18 ap.1 cod postal 550164 pana la data de 15.08.2016, data postei, inclusiv.

Dosarele care vor sosi cu  data postei ulterioara datei de finalizare a validarii inscrierilor nu vor fi eligibile pentru acest curs. Mentionam ca aceste dosare vor fi verificate o singura data de  o comisie formata din presedintii comisiilor de reglementari si pregatire impreuna cu directorul cursului si examinatorul sef, neexistand posibilitatea completarii lor ulterioare cu documente.

Programul integral al cursului cu orarul  lectorii desemnati si impartirea pe discipline vor fi trimise ulterior pe mail candidatilor admisi dupa examenul de admitere

Informatiile suplimentare  cu privire la acest curs, puteti solicita in scris la adresele  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Consiliul Director

AZLR

 

 

Curs teoretic si practic in vederea obtinerii calificarii instructor aeronave ultrausoare clasa parapanta

Stimati colegi, 

In urma solicitarilor sosite din teritoriu, precum si in conformitate cu programul anual de pregatire al personalului aeronautic navigant in domeniul aeronavelor ultrausoare nemotorizate in perioada  ce va urma ( incepand  cu august 2016) AZLR organizeaza un curs in vederea obtinerii calificarii de INSTRUCTOR aeronave ultrausoare nemotorizate clasa parapanta
Acest curs este destinat pilotilor posesori ai licentei de pilot aeronave ultrausoare nemotorizate in termen de valabilitate si se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aeronautice in vigoare.
Conditiile de eligibilitate sunt cele stipulate in OM 630/2007 RACR-LPAN AUN 2105-2110 plus aviz psihologic, de la orice cabinet  (din care sa reiasa ca persoana este apta d.p.d.v. psihologic sa desfasoare activitati  cu terti), diploma de bacalaureat, iar admisibilitatea solicitantilor in curs se va face in urma obtinerii unui procentaj de minim 75% la examinarea teoretica si practica specifica conform nivelului PARA PRO 5.
Pentru examinarea teoretica de admitere la curs, bibliografia este constituita din: seturile de intrebari afisate pe siteul www.azlr.ro, Codul Aerian al Romaniei( cu modificarile si adaugirile ulterioare, OM630.2007 RACR LPAN AUN, RACR RA- Regulile Aerului ( sectiunea corespunzatoare zborului VFR) RACR REAC, HG912/2010 ( cu modificarile si adaugirile ulterioare), Manual de navigatie Aeroclubul Romaniei  ( probleme generale , terminologie si chestiuni legate de zborul VFR), Manual de Meteorologie, Aeroclubul Romaniei, Undestanding the Sky, Dennis Pagen, Pilot Handbook- BHPA, si  PARA PRO.

Examinarea teoretica cuprinzand 80 de intrebari grila cat si un test cu 3 intrebari cu raspunsuri deschise ce vor testa capacitatea de exprimare orala si in scris a candidatiilor se va desfasura la sediul Biroului de Licente al AZLR str. Andrei Muresanu nr.9
La examinarea practica candidatii vor avea asupra lor echipamentul necesar zborului, carnetul de zbor, completat la zi, cu competentele practice necesare nivelului PARA PRO 5, ( pentru demonstrarea zborurilor de distanta  fisierele igc corespunzatoare sau orice alte documente ce pot demonstra intr-o maniera acceptabila  ca  tipurile de zboruri conforme nivelului PARA PRO  au fost efectuate de catre candidat) si vor demonstra aceste abilitati atat la sol cat si in zbor in cadrul unei sesiuni de admitere la curs unde vor executa teme stabilite de comisia de examinare in conformitate cu nivelul PARA PRO 5. Examinarea practica se va desfasura conform procedurilor de examinare stipulate in decizia nr.19/2014 si a procedurilor aprobate ale cursului

Candidatii care nu vor indeplini la data de 18.08.2016, conditiile stipulate in procedura de desfasurare a programului de pregatire, mentionate mai sus nu vor putea sustine examinarea teoretica si practica

Cursul se va desfasura pe 5 module astfel:

- in perioada 21 -25 august  2016 la Sibiu, examenul de admitere la curs  partea teoretica si practica , la sol si in zbor
- in perioada octombrie 2016 la Sibiu, modulul teoretic 1

- in perioada noiembrie decembrie 2016 la Sibiu modulul teoretic 2
- dupa finalizarea modulului teoretic elevii cursanti isi vor alege in teritoriu o scoala sau un instructor cu care vor parcurge instruirea practica astfel incat sa fie indeplinite conditiile si nivelul necesar de pregatire practica in zborul cu parapanta in tandem si instruire a elevilor piloti, conform legii. Instructorul cu care elevii cursanti, au parcurs programul practic de antrenare la sol si in zbor, vor inregistra activitatea de pregatire

sustinuta in documentele oficiale,( respectiv registrul zilnic de zbor si carnetul elevului cursant) urmand ca la finalizarea pregatirii sa elibereze elevului cursant fisa de pregatire practica la sol si in zbor (Anexa 3 RACR-LPAN –AUN) care sa ateste numarul de ore de pregatire practica efectuate de catre acesta;

 

- modul practic centralizat, stabilit de comun acord in functie de finalizarea pregatirii practice in teritoriu,  unde cursanti care au finalizat pregatirea in teritoriu  vor parcurge intr-un weekend impreuna cu instructorii cursului un program de pregatire practica,final astfel incat sa se asigure nivelul minim necesar atat la partea de metodica a predarii cat si in procesul de instruire in teren


- se vor organiza 3 sesiuni ( examinare si 2 reexaminari) teoretice si practice a elevilor cursanti in vederea obtinerii calificarii de instructor aeronave ultrausoare nemotorizate clasa parapanta, la date stabilite de comun acord cu examinatorii cursului in functie de datele de finalizare ale pregatirii practice la sol si in zbor desfasurate in teritoriu..

Costul modulelor cursului pentru obtinerea calificarii de instructor aeronave ultrausoare nemotorizate, efectuate de catre AZLR, sunt cele aprobate de  Adunarea Generala a asociatiei (www.azlr.ro)

Organizatorii, vor pune la dispozitie,  examinatorii, lectorii, spatiu pentru desfasurarea cursului in conditii legale, informatiile si materialele didactice necesare, precum si materialele necesare desfasurarii examinarilor in conditiile legii.

Examinatorii delegati de catre AZLR pentru admiterea candidatilor in curs vor fi alesi dintre instructorii si examinatorii cu licenta valabila la data inceperii cursului, care si-au exprimat disponibilitatea pentru participare la acest program.

Examinatorii delegati de catre AZLR  in vederea finalizarii cursului si a obtinerii calificarilor solicitate in domeniul aeronavelor ultrasoare nemotorizate vor fi cei din lista aprobata a examinatorilor disponibila pe siteul AZLR.

Dosarele solicitantilor vor cuprinde cerere de intentie,( scrisa de mana sau la computer cu datele personale ale candidatului si solicitarea de a fi inscris la examenul de admitere pentru obtinerea calificarii de instructor clasa parapante), copie dupa licenta de pilot in termen de valabilitate, declaratie medicala ( anexa1), aviz psihologic, copie IPPICard Para Pro5,  copie CI, copie diploma de studii, copie carnet de zbor, copie dupa dovada de achitare a  taxei de examinare curs instructor clasa parapanta (450 lei virati in contul AZLR, cont virament:   RO41 RNCB 0227069994100001 BCR Sibiu) si se vor trimite postal pe adresa : AZLR, str. Tipografilor nr.18 ap.1 cod postal 550164 pana la data de 12.08.2016, data postei, inclusiv.

Dosarele care vor sosi cu  data postei ulterioara datei de finalizare a validarii inscrierilor nu vor fi eligibile pentru acest curs. Mentionam ca aceste dosare vor fi verificate o singura data de  o comisie formata din presedintii comisiilor de reglementari si pregatire impreuna cu directorul cursului si examinatorul sef, neexistand posibilitatea completarii lor ulterioare cu documente.

Programul integral al cursului cu orarul  lectorii desemnati si impartirea pe discipline vor fi trimise ulterior pe mail candidatilor admisi dupa examenul de admitere

Informatiile suplimentare  cu privire la acest curs, puteti solicita in scris la adresele  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Consiliul Director

AZLR

 

Sesiune de examinare ordinara Sibiu

Stimati  colegi,

in perioada, 30-31 iulie 2016 se va organiza, la Sibiu  o sesiune de examinare ordinara in vederea eliberarii/ reinoirii  licentelor de pilot clasa parapanta, sesiune programata in calendarul de examinari al AZLR pe anul 2016.

Examinarile se vor desfasura conform OM 630/2007 si  Anexa 5 din procedurile AZLR cu privire la  desfasurarea examinarilor pentru clasa parapanta (http://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia19.pdf), candidatii care si-au anuntat participarea conform procedurilor AZLR, avand obligatia sa aiba asupra lor dosarul de eliberare intocmit de un instructor cu licenta in termen de valabilitate, taxa de licenta platita, registrul zilnic, sau o copie a acestuia (daca nu sunt insotiti de instructor), carnetul de zbor, completat corespunzator si echipamentul de zbor necesar compus din  parapanta conforma nivelului de licenta/ calificare solicitat, seleta, parasuta de siguranta si casca in conditii optime de utilizare .

Candidatii care nu indeplinesc aceste conditii nu pot intra in examen.

Examinarea teoretica va incepe in data de 30 iulie 2016 la ora 10.00 la sediul Biroului de Licente din str. Andrei Muresanu nr. 9

Va rugam sa va anuntati intentia de participare pe mailul asociatiei This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pana cel tarziu in data de 26.07.2016

Informatii suplimentare cu privire la programul complet de desfasurare al examinarii gasiti la organizatorul sesiunii  Valentin Popa  tel.  0728983210

 

Consiliul Director

AZLR

 

Sesiune examinare pilot tandem clasa parapanta

Stimati  colegi,

in perioada 29-31 iulie 2016 se va organiza, la Sibiu  o sesiune de examinare in vederea obtinerii calificarii pilot tandem clasa parapanta,  sesiune de examinare ce face parte din programul de desfasurare a cursurilor specifice calificarilor cursurilor de profil organizate de AZLR.

Examinarile se vor desfasura conform OM 630/2007, procedurilor cursului si  Anexa 5 din procedurile AZLR cu privire la  desfasurarea examinarilor pentru clasa parapanta (http://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia19.pdf) participantii avand obligatia sa aiba asupra lor fisa de pregatire practica  intocmita de un instructor cu licenta in termen de valabilitate, taxa de licenta platita, carnetul de zbor, completat corespunzator, registrul de zbor al instructorului care a efectuat pregatirea si echipamentul de zbor necesar compus din  parapanta tandem, seleta pilot + pasager, parasuta de siguranta tandem si casti ( casca integrala) pt pilot in conditii optime de utilizare.

Candidatii care nu indeplinesc aceste conditii nu pot intra in examen

Proba teoretica se va sustine din bibliografia, cursului, intrebarile ce se gasesc pe site si materialele teoretice predate de lectori in cadrul modulului teoretic.

Proba practica consta din evaluarea candidatilor la sol si in zbor  conform nivelului Para Pro 4 si a temelor practice ale cursului, in cadrul a sase decolari ( 3 cu spatele la voalura si 3 cu fata la voalura)  iar la minim doua dintre aceste zboruri, obligatoriu pasager va fi instructorul care a pregatit practic candidatul

Examinarea teoretica va incepe in data de 29 iulie 2016 la ora 10.00 la sediul Biroului de Licente din str. Andrei Muresanu nr. 9

Informatii suplimentare cu privire la programul complet de desfasurare al examinarii gasiti la inspectorul  examinator sef  al sesiunii  Agafiu Florian, tel.  0730707827 si Valentin Popa directorul cursului  tel.  0742045500

Aceasta sesiune se organizeaza numai pentru candidatii cursurilor de obtinere a calificarilor pilot tandem  parapante organizate de AZLR.

Valentin Popa

Director curs

 

Solicitare lectori si examinatori cursuri de instructor/ pilot de tandem clasa parapanta 2016

Newsflash

 

Stimati colegi ,

Avand in vedere solicitarile sosite din teritoriu din partea practicantilor zborului cu parapanta AZLR va incerca sa organizeze in acest an un curs de obtinere a calificarii de instructor, clasa parapanta, conform programului stabilit la AG din iarna, dar si un curs de obtinere a calificarii de pilot tandem  clasa parapanta
Aceste cursuri se doresc programe de pregatire adecvate, specific aplicate, astfel incat sa dam posibilitatea unor piloti cu experienta sa devina la randul lor instructori si  piloti de tandem bine pregatiti, in conformitate cu standardele internationale in domeniu,  ce vor putea, la randul lor sa desfasoare activitatile de zbor in conditii de siguranta si securitate, atat pentru ei cat si pentru persoanele care vor apela la servicile lor.

In baza principiului transparentei, solicitam tuturor instructorilor de aeronave ultrausoare care activeaza in domeniu, cu licenta si calificarea in termen de valabilitate, sa isi exprime disponibilitatea de a participa in calitate de lector sau examinator, astfel incat sa putem oferi participantilor cele mai bune conditii de pregatire teoretica si practica..
Ca urmare la aceste cursuri, care se vor desfasura pe module separate, in toamna acestui an, vor avea disciplinele obligatorii ( legislatie , meteo etc) plus metodologia zborului in tandem, metodologia instruirii la sol, si in zbor , metodica predarii,  pedagogie, psihologie , logica.
In cazul in care doriti sa fiti lectorul uneia din discipline sau examinator va rugam sa confirmati  acest lucru pe mailul asociatiei This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , pana la data de 15.07.2016 si sa prezentati un suport de curs pe care considerati dvs ca este necesar a fi predat cu temele principale la disciplina la care doriti sa fiti lector.
AZLR va asigura transportul , cazarea, masa celor care vor deveni lectori / examinatori, si diurna corespunzatoare numarului de ore prestat in baza unui contract civil incheiat intre parti conform legii.
Asteptam sugestiile dvs si sa va exprimati disponibilitatea de a ajuta la formarea unor noi colegi instructori si piloti de tandem.

Valentin Popa
Presedinte AZLR

AZLR