Examinare ordinara Clopotiva 5-6 Mai 2018

Stimati colegi,
in acest sfarsit de saptamana, 05-06 mai 2018 se va organiza, in zona de zbor de la Copotiva o sesiune de examinare ordinara in vederea eliberarii licentelor de pilot clasa parapanta, sesiune programata in calendarul de examinari al AZLR pe anul 2018.
Examinarile se vor desfasura conform OM 630/2007 si Anexa 5 din procedurile AZLR cu privire la desfasurarea examinarilor pentru clasa parapanta, (https://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia39.pdf ) candidatii care si-au anuntat participarea conform procedurilor AZLR, avand obligatia sa aiba asupra lor dosarul de eliberare, cu nivelul minim Safe Para 4 intocmit de un instructor cu licenta in termen de valabilitate, taxa de licenta platita, carnetul de zbor, completat corespunzator si echipamentul de zbor necesar compus din parapanta conforma nivelului de licenta/ calificare solicitat, seleta, parasuta de siguranta si casca in conditii optime de utilizare . 
Candidatii care nu indeplinesc aceste conditii nu pot intra in examen.
Examinarea teoretica va incepe in data de 05 mai 2018 la ora 9.00 
Informatii suplimentare cu privire la programul complet de desfasurare al examinarii gasiti la organizatorul sesiunii Sebastian Galcescu tel. 0785439414 sau Ceparu Stefan, tel. 0723664924

Consiliul Director
AZLR

 

Raportul Adunarii Generale AZLR din data de 04.04.2018

Stimati colegi,

In data de 04 aprilie 2018,  a avut loc la Sibiu  Adunarea Generala a AZLR. Avand in vedere faptul ca aceasta sedinta a fost reprogramata, Adunarea Generala a fost declarata statutara cu numarul membrilor cu drept de vot prezenti si s-a trecut la aprobarea ordinii de zi, asa cum a fost ea propusa fara nici o modificare.

Au fost prezentate rapoartele sefilor de comisii precum si raportul examinatorului sef, cu exceptia raportului secretarului. S-au analizat problemele cu care asociatia s-a confruntat in anul care a trecut, atat ca autoritate de certificare cat si ca reprezentant al intereselor membrilor sai.

Principalele probleme discutate au vizat procesul de instruire al pilotilor, intocmirea documentatiei in vederea licentierii, examinari pentru obtinerea calificarilor aferente domeniului, accidentele petrecute in 2017 si modul acestora de raportare, precum si actiunile de indisciplina si incalcare a reglementarilor aeronautice in vigoare de catre personalul aeronautic navigant.

In vederea imbunatatirii activitatilor pe domeniul aeronavelor ultrausoare pentru anul 2018 au fost votate in unanimitate si aprobate urmatoarele:

-       o noua procedura de de examinare a pilotilor, pilotilor de tandem si intructorilor, transparenta si in acord cu normele profesionale internationale in vigoare in acest moment, SAFE PARA. Aceasta procedura poate fi vizualizata aici, https://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia39.pdf si, este singura procedura acceptata in procesul de examinare a personalului aeronautic navigant, clasa parapanta;

-       a fost stabilit calendarul examinarilor ordinare, organizate GRATUIT, de catre AZLR in anul 2018 (https://www.azlr.ro/doc/azlr/Decizii/decizia40.pdf )

-       lista examinatorilor pentru anul 2018 urmeaza sa fie completata cu noi candidati din randul intructorilor cu licenta valabila care isi vor exprima disponibilitatea Aceasta o sa fie actualizata permanent de catre examinatorul sef astfel incat pilotii care sunt in situatia de a revalida /reinoi licenta sa poata face acest lucru pe intreg cuprinsul tarii;

-       in acest an se va desfasura  in a doua parte a anului, un curs organizat de catre AZLR in vederea obtinerii calificarii pilot tandem, clasa parapanta. Detaliile si programul cursului vor fi afisate in timp util pe siteul asociatiei;

-       s-au stabilit taxe noi pentru cursurile de calificare tandem si instructor, astfel incat sa poata fi acoperite cheltuielile aferente desfasurarii acestuia in conditii corespunzatoare ( echivalentul sumei de 500 euro pentru calificare pilot tandem si 600 euro pentru calificare instructor clasa parapanta. Membrii AZLR isi vor pastra discountul oferit pana in prezent). Restul taxelor a ramas neschimbat;

-       incepand din acest an AZLR va sprijini si premia doar activitatea competitonala a  membrilor sai cotizanti, si va acorda facilitati de scutire a taxei de cotizatie tuturor membrilor care presteaza servicii de orice natura in beneficiul asociatiei;

-       avand in vedere cerintele noului sistem SAFE PARA 4, in perioada octombrie, noiembrie 2018, in colaborare cu DHV se va organiza un curs de calificare in vederea pliajului parasutei de siguranta si verificarea  echipamentului de zbor, destinat exclusiv instructorilor de parapanta, la finalul caruia se vor acorda certificate profesionale care sa ateste capacitatea candidatilor de a efectua aceste operatiuni. Cursul este gratuit pentru membrii asociatiei;

-       in vederea imbunatatirii sigurantei si securitatii zborului,dar si a comunicarii cu pilotii din teritoriu, AZLR va organiza  in 2018, o serie de intalniri in zonele de zbor importante, unde vor fi prezentate situatii ale accidentelor, incalcarilor de spatii aeriene etc si vom incerca sa gasim impreuna solutii pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta practicantii zborului cu parapanta punctual de fiecare zona in parte;

-       in decembrie 2018 se va organiza GRATUIT al doilea seminar de upgrade al pregatirii instructorilor de aeronave ultrausoare, obligatoriu pentru cei care detin aceasta calificare;

-       din punct de vedere al actiunilor pe linie de autoritate de certificare ce privesc inspectia de siguranta a zborului, AZLR va identifica si notifica conform procedurilor legale in vigoare, toate actiunile de incalcare a reglementarilor aeronautice pentru care a fost delegata;

-       in ceea ce priveste procedurile de echivalare a licentelor de pilot  parapanta, acestea sunt stipulate de catre RACR LPAN AUN prin OM630/2007, iar echivalarea calificarilor aferente se va face doar pe baza de reciprocitate cu statul sau entitatea din statul care a emis respectiva calificare;

-       se va reactualiza proiectul de modificare a OM 630/2007, precum si proiectul de infiintare a scolilor de zbor din domeniul AUN, in conformitate cu noile prevederi ale sistemului international SAFE PARA. Astfel ca se doreste ca valabilitatea licentei sa fie conforma cu cea din statele dezvoltate pe domeniul zborului cu AUN, cu o taxa anuala corespunzatoare nivelului veniturilor din Romania, taxa care sa includa o asigurare pentru pagube produse tertilor, costul IPPI Cardului si eventual a taxei de sportiv. In cadrul intalnirilor din teritoriu AZLR va pune in discutie si acest proiect de ordin astfel incat la depunerea lui masurile prevazute de acesta sa reprezinte interesul majoritatii practicantilor zborului cu AUN clasa parapanta;

-       in plan sportiv a fost discutat calendarul competitonal din 2018, care cuprinde pana in prezent un singur concurs de XC si cinci concursuri de aterizare la punct fix.

-       avand in vedere ca nu a existat nici un candidat disponibil pentru cele doua functii din CD vacante, vor continua interimatul pana la urmatoarea AG, Ferencz Istvan la CDSSZ si Ovidiu Bora pentru functia de secretar.

Adunarea Generala a AZLR a fost declarata inchisa urmand ca noul Consiliu Director sa isi stabileasca calendarul de lucru si programul de desfasurare a intalnirilor ordinare pentru 2017, urmand sa asigure publicarea lor conform ROI pe siteul www.azlr.ro.

 

Valentin Popa

Presedinte AZLR

 

Anchete Finalizate 2018

Stimati colegi,
au fost publicate rapoartele finale al accidentelor de parapanta petrecut in zona de zbor Balea si Borsa, in data de 06 iulie 2015 respectiv 30 august 2017
Aceste raport pot fi vizualizate la urmatoarele adrese:
http://www.cias.gov.ro/…/rapoa…/20150706_RF_Parapanta_RO.pdf
http://www.cias.gov.ro/…/20170830_RF_Parapanta_Makalu_RO.pdf

Gyorgy Robert

 

Reprogramare Adunare Generala AZLR

Stimati colegi,

in data de 17 martie 2018, la Sibiu, a avut loc Adunarea Generala a AZLR.

Datorita faptului ca numarul celor prezenti nu a fost suficient pentru a intruni cvorumul, sedinta a fost declarata nestatura

si a fost reprogramata conform prevederilor statutului AZLR in data de 04 aprilie la Sibiu

in sediul Biroului de Licente din str. Andrei Muresanu nr. 9 cu incepere de la ora 16.00.

 

Valentin Ioan Popa

Presedinte AZLR

 

Convocare Adunare Generala AZLR pe anul 2018

Stimati colegi,

in conformitate cu statutul si Regulamentul de Ordine Interioara al AZLR , si in urma hotararilor Consiliului Director, Adunarea Generala, se va desfasura in in data de 17 martie 2018 la Sibiu, cu incepere de la ora 10.00, la sediul Biroului de Licente a AZLR din str. Andrei Muresanu nr. 9 ( in functie de numarul de participanti care vor confirma prezenta, in cazul in care vom depasi numarul permis de aceasta locatie, vom anunta in timp util noua locatie)

Ordinea de zi a AG cuprinde urmatoarele puncte:
1. Stabilirea cvorumului AG si inregistrarea mandatelor delegatilor.
2. Aprobarea ordinii de zi si introducerea de noi puncte pe ordinea de zi daca este cazul
3. Raportul de activitate secretarului si al presedintilor de comisii din cadrul AZLR pt anul 2017 (acestea este obligatoriu sa fie trimise electronic sau postal pe adresele de corespondenta ale AZLR pana la data de 10.03.2018 pentru a fi inregistrate corespunzator). 
4. Raportul de activitate ale inspectorului sef insarcinat cu examinarile personalului aeronautic navigant pentru anul 2017
5.Raportul de activitate al presedintelui AZLR pt anul 2017
6. Raportul financiar si bilantul pentru anul 2017
7. Informare cu privire la anchetele evenimentelor de zbor, desfasurate si/sau 
finalizate / aflate in cercetare la AZLR .
8. Analiza situatiei reale din teritoriu si discutii pentru solutii si mod de actiune 
in perioada urmatoare. .
9. Noul sistem Safe Para, aprobare
10. Aprobarea noilor proceduri de examinare, conforme cu modificarile Safe Para
11. Proiectul de modificare a legislatiei ( OM630/2007) in confomitate cu legislatia internationala ( se vor aduce modificari proiectului OM630/2007 depus in urma cu doi ani la AACR)
13. Planul de activitate pentru 2018,( examinari ordinare, cursuri de calificare etc) si proiectul de buget pentru 2018
14. Alegeri in vederea completarii Consiliului Director al AZLR ( presedinteCDDSZ, secretar)
15. Calendarul competional pentru anul 2018 si modul de constituire a echipei nationale
16.Diverse
Adunarea Generala a AZLR se va desfasura in conformitate cu prevederile statutare si ale ROI, drept de vot avand membrii activi cu cotizatia platita pt anul 2017 pana la data de 28.02.2018. In vederea pregatirii si organizarii corespunzatoare, avand in vedere numarul membrilor, va rugam sa confirmati participarea pana in data de 10.03.2018 pe adresa electronica This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Propunerile pentru candidatura la o functie de conducere in cadrul comisilor de specialitate vacante se fac din randurile membrilor activi cu cotizatia platita la zi, si este necesar sa cuprinda, o cerere de intentie, un curriculum vitae ( solicitarea AACR) si un plan de activitate/ management, propus spre a fi realizat pe durata mandatului solicitat. Persoanele ce vor fi alese vor semna un angajament de asumare a responsabilitatii pentru functia si postul pentru care au fost alese. ( solicitarea AACR)
Acestea se primesc, electronic pe adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , sau, postal, la adresa AZLR , Sibiu, str. Tipografilor nr 18, ap.1, cod 550164, pana la data de 05.03.2018, inclusiv. Candidatii care au trimis cererea de intentie vor completa pana la data mentionata dosarul de candidatura cu documentele care lipsesc.
Conform hotararii AG 2016, vor avea drept de vot membrii activi care vor fi prezenti la sedinta.mandatul de reprezentare fiind valabil pentru cazurile in care din motive temeinice un membru nu poate participa dar trimite o alta persoana in loc..
In cazul in care cvorumul AG nu se va realiza, urmatoarea sedinta a AG va fi convocata conform statutului AZLR.

 

Valentin Ioan Popa
Presedinte AZLR