Cotizația anuală pentru membrii Asociației de Zbor Liber din România și Tarifele AZLR pentru serviciile oferite către terți

 

 

Cotizatie pilot nemotorizate (taxa membru) 100 lei/an
cotizatie pilot tandem nemotorizate 200 lei/an
cotizatie instructor nemotorizate 200 lei/an
taxa eliberare/revalidare/reinoire licenta pilot/pilot tandem/instructor AUN 250 lei/doc
taxa eliberare IPPI Card* 100 lei/doc
curs obtinere calificare tandem parapanta** 400 eur/ pers
curs obtinere calificare instructor parapanta*** 500 eur/ pers
eliberare certificate de identificare AUN Balon 200 lei/doc
taxa procesare dosar omologare Balon 400 lei/doc
taxa echivalare licenta straina 250 lei/doc
taxa examinare ordinara in vederea eliberarii/revalidarii/reinorii licentelor de pilot/pilot tandem/instructor AUN   gratuit
taxa urgenta emitere licenta pilot/pilot tandem/instructor AUN 125 lei/doc
taxa urgenta emitere IPPI Card 50 lei/doc
taxa emitere duplicat document pierdut 100 lei/doc

 

Pentru examinariile extraordinare in vederea eliberarii/ revalidarii/reinoirii licentei de pilot/pilot tandem/instructor solicitate de catre terti, cheltuielile aferente transportului, cazarii si diurnei inspectorilor examinatori se asigura de catre beneficiar.

In cazul cursurilor in vederea obtinerii calificarilor aferente domeniului AUN, solicitate in afara celor stabilite prin prezentul document, organizatorul acestora va stabilii inainte de inceperea inscrierilor cuantumul costurilor care sa asigure desfasuraream corespunzatoare a orelor de pregatire teoretica si practica precum si asigurarea cheltuielilor lectorilor si examinatorilor.

*     membrii AZLR cu cotizatia platita la zi beneficiaza de o reducere de 100%

**   membrii AZLR cu o vechime de minim 2 ani si cu cotizatia platita la zi beneficiaza de o reducere de 40%

*** membrii AZLR cu o vechime de minim 2 ani si cu cotizatia platita la zi beneficiaza de o reducere de 45%