- declaratie medicala - Anexa 1

- fisa pregatire  - Anexa 3

- cerere-tip (Anexa 5)

- proces verbal de examinare (Anexa 6)

- declaratie de responsabilitate – Anexa 7

- autorizaţie de zbor în simplă comandă - Anexa 8

- semnalele pentru conducerea zborului - Anexa 11

- instructajul cu privire la masurile de siguranta - Anexa 12

- fisa colectiva instructaj protectia muncii - Anexa 13

-  Formularele procesului de examinare

- acord de prelucrare a datelor cu caracter persoanal