Stimati colegi,

În data de 02 iunie 2022 la sediul Centrului Cultural din Săcele, Braşov, a avut loc sedinţa extraordinară a Consiliului Director al AZLR. La aceasta sedinţă au participat şase membrii ai Consiliului Director, supraveghetorul desemnat al cursului de tandem şi instructor clasa parapantă organizat de ACS Flyway Târgovişte si alţi şase piloţi membrii ai asociaţiei sau piloţi de tandem locali.
Au fost parcurse integral toate temele ordinii de zi iar în urma discuţiilor, a opinilor prezentate pe temele supuse dezbaterii şi a voturilor exprimate de persoanele împuternicite să îşi exercite acest drept au fost luate următoarele decizii:
1. Solicitarea de organizare a cursului de tandem şi instructor clasa parapantă, aşa cum a fost prezentată spre aprobare AZLR de către ACS Flyway Târgovişte a fost respinsă cu unanimitate de voturi, deoarece persoana juridică nu îndeplineste condiţiile legale, confom documentelor furnizate de instituţiile competente ale statului, iar supraveghetorul cursului s-a retras ca urmare a inducerii în eroare şi furnizării de informaţii false către preşedintele persoanei juridice organizatoare cu privire la acest curs. Faţă de prima solicitare, deşi au fost evidenţiate aceste aspect în documentul anterior de respingere, organizatorul cursului nu a adus nici o modificare programului şi conţinuturilor temelor predate astfel că s-a constatat că nivelul teoriei predate este sub nivelul Safe Para 4 iar instructorii implicaţi nu cunosc reglementările naţionale în vigoare şi predau teme din reglementări abrogate. Deasemenea nu se respectă procedurile în vigoare cu privire la protecţia datelor personale ale candidaţilor. AZLR în calitatea pe care o deţine de autoritate delegată de certificare pe domeniul AUN, va prezenta un document de răspuns persoanei juridice solicitante, document care va fi trimis şi AACR şi va lua măsurile care se impun vis-a- vis de situaţia creată.
2. În urma audierii celorlalte solicitări de informaţii sosite pe adresa AZLR, din partea preşedintelui ACS Flyway Târgovişte, şi a reclamaţiilor făcute de acesta AACR, s-a constatat că nu se cunosc reglementările pe domeniu, respectiv conţinutul OM630/2007, şi că au fost făcute acuzaţii asupra unor membrii ai CD, instructori si piloţi de parapantă. AZLR solicitat petiţionarului baza legală dar nu a primit răspuns. Astfel deşi petiţiile nu îndeplinesc art. 7 din Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, AZLR va furniza un răspuns oficial petiţionarului ( care va fi forwardat AACR) pe fiecare temă în parte, urmând ca acesta să prezinte probe cu documente în susţinerea acuzaţiilor făcute, iar în caz contrar se vor urma căile legale existente.
3. În ceea ce priveşte situaţia evenimentelor de zbor şi a accidentelor produse în ultima perioadă s-a constatat că persoanele implicate au respectat RACR REAC în cinci cazuri din cele 6, cu excepţia evenimentului de la Bunloc în care a fost implicat un elev pilot. AZLR va continua să monotorizeze situaţia să furnizeze informaţii organelor abilitate ale statului şi va colabora cu organele de anchetă astfel încât să se poată emite recomandări care să îmbunătăţească siguranţa şi securitatea zborului. Menţionăm încă odata că nu se urmăreşte altceva decât stabilirea cauzelor care duc la producere unor astfel de evenimente, care se pot întâmpla oricui.
Pentru creşterea siguranţei si securităţii zborului cu AUN, a fost demarată o acţiune de verificare a activităţilor defăşurate de piloţi şi instructori care desfăşoară activităţi de zbor cu terţi.
4. În privinţa sesiunilor de examinare ale piloţilor acestea se vor relua sub responsabilitatea AZLR conform deciziei 73 din 16.05.2022, urmând ca în perioada următoare să se desfăşoare sesiuni de examinare extraordinare ori de cate ori este nevoie şi se solicită conform reglementării acest lucru. Plata pentru aceste sesiuni se va face de către candidaţii doritori direct în contul AZLR, urmând ca pe baza contractelor de prestări servicii ale acestora să le fie decontată diurna şi cheltuielile aferente aşa cum au fost votate în AG din 2019, asociaţia fiind responsabilă cu plata impozitelor către stat
5. Cursul de instructori şi piloţi de tandem clasa parapantă şi deltaplan organizat de AZLR, va continua cu programul şi în forma agreată conform anunţului de intenţie, urmând ca atunci când se vor finaliza procedurile legale să fie documentaţia aprobată conform OM630/2007.
6. Au fost aprobate cereri de aderare, discuţii pe marginea problemelor organizatorice, a licenţelor dar şi a sponsorizărilor echipei nationale de punct fix.

Consiliul Director
AZLR