Pregatirea practica, la sol in zbor

a) Cursul (programul) de pregatire practica, la sol si in zbor, are o durata minima recomandata, pe clase de aeronave ultrausoare nemotorizate, dupa cum urmeaza:

  • i) pentru deltaplane: conform SAFE PRO, Stagiul 3;
  • ii) pentru parapante: conform PARA PRO, Stagiul 3. La finalizarea pregatirii practice elevul va avea experienta de zbor de minim 60 zboruri din locuri diferite in total 10 ore de zbor. Zboruri cu castig de inaltime si zboruri in dinamica (patrulare la panta) in total 2 ore.
  • programa de pregatire practica - Anexa programa
  • iii) pentru planoare ultrausoare: minimum 6 ore de zbor, incluzand minimum 2 ore de zbor in simpla comanda si 20 de decolari si de aterizari.
  • iv) pentru giroplanoare: minimum 20 de ore de zbor, incluzand minimum 3 ore de zbor in simpla comanda si 40 de decolari si de aterizari.
  • v) pentru baloane ultrausoare: minimum 16 ore de zbor, incluzand minimum 8 decolari si ascensiuni dintre care minimum una in simpla comanda.

b) Cursul (programa) de pregatire practica, la sol si in zbor , trebuie sa se desfasoare numai sub supravegherea unui pilot instructor;